Kullanım Şartları
1. Kapsam
1.1. Etfal işitme cihazları Tarafından sağlanan bu web sitesinin her türlü kullanımı (“ Kullanıcı ” veya “ Siz ”). Ltd. (“ Etfal işitme cihazları ”) ve / veya bağlı kuruluşları (“ Etfal işitme cihazları Web Sitesi ”), bu Kullanım Koşullarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları, zaman zaman Etfal işitme cihazları’un kendi takdirine bağlı olarak güncellenebilir ve değiştirilebilir veya örneğin, ürün ve hizmetlerin satın alınması için diğer şartlar ve koşullar ile değiştirilebilir veya değiştirilebilir. Etfal işitme cihazları Web Sitesinin devam eden veya müteakip erişiminiz veya kullanımınız, değiştirilmiş veya değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılır. Etfal işitme cihazları Web Sitesine giriş veya kullanımında, bu Kullanım Koşulları o sırada geçerli haliyle kabul edilir. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Etfal işitme cihazları Web Sitesini kullanmayın.

1.2. Etfal işitme cihazları Web Sitesinde size sunulan bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda Etfal işitme cihazları sorumlu değildir. Etfal işitme cihazları Web Sitesinin içeriği sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Etfal işitme cihazları Web Sitesinin içeriğinin eksiksizliği, doğruluğu ve para birimi ile ilgili ek doğrulama olmaksızın karar vermenin temeli olarak kullanılmamalı veya kullanılmamalıdır. Etfal işitme cihazları, Etfal işitme cihazları Web Sitesindeki içeriği, ürün, hizmet veya diğer ürünlerde değişiklik veya iyileştirmeler yapmak da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, size bildirimde bulunmadan, değiştirme hakkını (ancak yükümlülüğü değil) her zaman saklı tutar.

2. Hizmetler
2.1. Bu Etfal işitme cihazları Web Sitesi, görüntülemek veya indirmek için özel bilgi ve yazılımların yanı sıra ilgili belgeler içerir.

2.2. Etfal işitme cihazları, Etfal işitme cihazları Web Sitesinin faaliyetini herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen durdurabilir. İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği Etfal işitme cihazları, Etfal işitme cihazları Web Sitesinin sürekli kullanılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Kayıt, Şifre
3.1. Etfal işitme cihazları Web Sitesinin bazı sayfaları şifre korumalı olabilir. Güvenlik ve güvenlikle ilgili olarak, sadece kayıtlı Kullanıcılar söz konusu sayfalara erişebilir. Etfal işitme cihazları, herhangi bir Kullanıcıya kaydı reddetme hakkını saklı tutar. Etfal işitme cihazları ayrıca, daha önce serbestçe erişilebilen ve tescile konu olan Etfal işitme cihazları Web Sitesinin belirli sayfalarına erişim hakkı belirleme hakkını saklı tutar. Etfal işitme cihazları, herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin, bir Kullanıcı’yı, Kullanıcı Bilgilerini (aşağıda tanımlandığı gibi) bloke ederek şifre korumalı alana erişim hakkını reddetme hakkına sahiptir.

kayıt amacıyla yanlış veri kullanmıştır;
Bu Kullanım Koşullarını ihlal etti veya Kullanıcı Verileri ile ilgili olarak bakım görevini ihmal etti; veya
Etfal işitme cihazları Web Sitesine erişim veya kullanımındaki geçerli yasaları ihlal etmiştir.
3.2. Kayıt sırasında Kullanıcı, doğru bilgi vermeli ve bu bilgilerin zamanla değiştiği yerlerde, bu tür bilgileri gereksiz gecikme olmaksızın güncellemelidir. Kullanıcı, Etfal işitme cihazları’a temin ettiği e-posta adresinin her zaman güncel olmasını ve Kullanıcının irtibat kurulabileceği bir adres olmasını sağlamalıdır.

3.3. Kayıt üzerine Kullanıcıya bir Kullanıcı Kimliği ve bir şifre (“ Kullanıcı Verileri ”) içeren bir erişim kodu verilecektir . İlk kullanımda Kullanıcı, Etfal işitme cihazları’tan alınan şifreyi, sadece Kullanıcı tarafından bilinen bir şifreye derhal değiştirecektir. Kullanıcı Verileri, Kullanıcının verilerini görüntülemesine veya değiştirmesine ya da uygun olduğunda, veri işlemeye onayını geri çekmesine izin verir.

3.4. Kullanıcı, Kullanıcı Verilerinin üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olmamasını ve Kullanıcı Verileri kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler ve diğer faaliyetlerden sorumlu olmasını sağlayacaktır. Her çevrimiçi oturumun sonunda, Kullanıcı şifre korumalı Etfal işitme cihazları Web Sitelerinden çıkış yapacaktır. Kullanıcı, üçüncü şahısların Kullanıcı Verilerini kötüye kullandığını fark ederse, Kullanıcı yazılı olarak gereksiz gecikme olmaksızın Etfal işitme cihazları’u haberdar edecektir (bu amaçlar için bir e-posta yeterli olacaktır).

3.5. Paragraf 3.4 uyarınca bildirimin alınmasından sonra, Etfal işitme cihazları bu Kullanıcı Verileri altında parola korumalı alana erişimi reddeder. Kullanıcı tarafından erişim, sadece, Kullanıcının başvurusu üzerine, yeni Kullanıcı Verilerinin kaydedilmesi veya yeniden kaydedilmesi için, Etfal işitme cihazları’a tekrar başvurulacaktır.

3.6. Kullanıcı, herhangi bir zamanda, bu tür bir sözleşmenin sözleşmeye dayalı ilişkilerin uygun şekilde yürütülmesini engellememesi kaydıyla, tescilini yazılı olarak feshedilmesini talep edebilir (bu amaçlar için bir e-posta yeterli olacaktır). Böyle bir durumda Etfal işitme cihazları, bu verilere artık ihtiyaç duyulmadığı anda Kullanıcıya ait tüm Kullanıcı Verileri ve diğer kayıtlı kişisel kimlik bilgilerini kaldıracaktır.

4. Bilgiye, Yazılıma ve Belgelere Kullanım Hakkı
4.1. Etfal işitme cihazları Web Sitesinde veya aracılığıyla temin edilen herhangi bir bilgi, yazılım ve dokümantasyonun kullanımı, bu Kullanım Koşullarına tabidir ve önceden Etfal işitme cihazları ile mutabakata varılan her türlü lisans koşullarına tabidir. Ayrı olarak kabul edilen lisans koşulları, mümkünse, örneğin yazılım yüklemeleri, bu Kullanım Koşulları üzerinde geçerli olacaktır.

4.2. Etfal işitme cihazları, Kullanıcıya, alt lisansı alınamayan, iadesi mümkün olmayan, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisansı, Kullanıcıya sunulan bilgileri, yazılımı ve belgelerini, anlaşmaya varıldığı sürece, Etfal işitme cihazları Web Sitesinde veya aracılığıyla kullanmak, ya da Etfal işitme cihazları’un amaçlarının aynısını mümkün kılma amacına yönelik bir anlaşma olmaması durumunda.

4.3. Yazılım, nesne kodunda ücretsiz olarak sağlanacaktır. Kaynak kodun mevcut olması için bir hak olmayacaktır. Bu, açık kaynak kodlu yazılımlarla ilgili kaynak kodu için geçerli değildir; bu lisans koşulları, açık kaynak kodlu yazılımın aktarımı söz konusu olduğunda Kullanım Koşulları’na göre önceliklidir ve hangi koşulların kaynak kodun kullanılabilir olmasını gerektirir. Böyle bir durumda Etfal işitme cihazları, masrafların ödenmesi karşılığında kaynak kodu hazır bulundurur.

4.4. Bilgi, yazılım ve dokümantasyon Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılamaz veya kiralanamaz veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirilemez. Kullanıcı, yazılımı ya da belgeleri değiştirmeyecek ya da bu tür eylemlerin zorunlu yasalar tarafından izin verildiği durumlar haricinde, yazılımı ya da yazılımı tersine çevirecek ya da tersine çevirmeyecek ya da herhangi bir parçasını ayıramayacaktır. Kullanıcı, bu Kullanım Koşullarına uygun olarak daha fazla kullanımı güvenceye almak için gerektiğinde yazılımın bir yedek kopyasını oluşturabilir.

4.5. Etfal işitme cihazları Web Sitesinde bulunan bilgi, yazılım ve belgeler telif hakları yasaları ve uluslararası telif hakkı sözleşmeleri ile fikri mülkiyet ile ilgili diğer kanun ve sözleşmelerle korunmaktadır. Kullanıcı bu tür yasalara uyacaktır ve özellikle, ne bilgi ne de yazılım veya belgelerden veya bunların kopyalarından herhangi bir alfanümerik kod, işaret veya telif hakkı bildirimini değiştirmeyecek, gizlemeyecek veya çıkarmayacaktır.

4.6. Etfal işitme cihazları ve Kullanıcı arasında, Etfal işitme cihazları Web Sitesindeki tüm içerik Etfal işitme cihazları’un münhasır mülküdür. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilenden başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve zaman zaman Etfal işitme cihazları Web Sitesinde belirtilebilecek ek kısıtlamalara uymayı kabul edersiniz. Etfal işitme cihazları, Etfal işitme cihazları Web Sitesindeki içeriğin kullanımınızın üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya beyan etmez.

5. Fikri Mülkiyet
5.1. Bu Kullanım Koşullarının 4. paragrafında yer alan hükümlere bakılmaksızın, Etfal işitme cihazları Web Sitesinin bilgi, marka isimleri ve diğer içerikleri değiştirilmeksizin kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, tamamlanamaz veya başka bir şekilde kullanılmayabilir. Etfal işitme cihazları’un yazılı izni.

5.2. Bu belgede açıkça belirtilen kullanım hakları ve diğer haklar dışında Kullanıcıya başka haklar verilmez veya başka hakların verilmesini gerektiren herhangi bir yükümlülük ima edilir. Her türlü patent hakkı ve lisansı açıkça hariç tutulmuştur.

5.3. Etfal işitme cihazları, herhangi bir ücret ödemeden, bir Kullanıcı tarafından Etfal işitme cihazları Web Sitesinde saklanan herhangi bir fikir veya öneriyi, ürünlerinin geliştirilmesi, geliştirilmesi ve satışı için kullanabilir.

6. Kullanıcının Görevleri
6.1. Etfal işitme cihazları Web Sitesine girerken veya kullanırken Kullanıcı aşağıdakileri yapmayacaktır:

diğer şahıslara, özellikle küçüklere zarar vermek veya kişisel haklarını ihlal etmek;
Kamu ahlakını kullanım biçiminde ihlal etmek;
herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal etmek;
Truva Atı gibi bir virüsü veya herhangi bir veriye zarar verebilecek herhangi bir program yükleyiniz;
Özellikle, bu tür köprüler veya içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal ettiği veya yasa dışı olduğu durumlarda, Kullanıcı’nın sahip olmadığı köprüleri veya içerikleri iletme, saklama veya yükleme; veya
Reklam ya da istenmeyen e-postalar (“spam” olarak adlandırılan) ya da virüs, kusur ya da benzeri materyallerin yanlış uyarıları dağıtmak ve Kullanıcı herhangi bir piyango, kartopu sistemi, zincir mektubu, piramit oyunu ya da benzer faaliyete katılmayacak veya talepte bulunmayacaktır. .
6.2. Etfal işitme cihazları, herhangi bir zamanda, özellikle Kullanıcı bu Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir yükümlülüğü ihlal ederse, Etfal işitme cihazları Web Sitesine erişimi reddedebilir.

6.3. Zararsız Etfal işitme cihazları ve iştirakleri ile bunların görevlileri, yöneticileri, çalışanları, yüklenicileri, acenteleri, lisans verenleri, hizmet sağlayıcıları, alt yüklenicileri ve tedarikçileri, her türlü zarar, yükümlülük, gider, zarar ve zararı tazmin etmeyi, korumayı ve tutmayı kabul edersiniz. Etfal işitme cihazları Web Sitesini kullanımınızdan ve / veya bu Kullanım Koşullarının ihlaline bağlı olarak ortaya çıkan veya bunlardan doğan makul yasal ücretler ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere masraflar. Etfal işitme cihazları Web Sitesinde veya Etfal işitme cihazları Web Sitesini size veya başkalarına ileten sistemlerin teknik olarak aksamasına neden olursa, makul yasal ücretler ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere tüm kayıplar, borçlar, masraflar, zararlar ve masraflardan sorumlu olmayı kabul edersiniz. , bu bozulmadan kaynaklanan veya ortaya çıkan. Etfal işitme cihazları, kendi masrafıyla hakkı saklı tutar.

7. Köprüler
Etfal işitme cihazları İnternet Sitesi üçüncü şahısların web sayfalarına köprüler içerebilir. Etfal işitme cihazları’un bu tür web sayfalarının içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu tür web sayfalarında yer alan bilgileri kontrol etmediği için, söz konusu web sayfalarında veya içeriklerinde yer almamaktadır. bunun üzerine. Bu tür web sayfalarının kullanımı, Kullanıcı’nın tek riskidir.

8. YASAL UYARI
Etfal işitme cihazları WEB SAYFASI KULLANIMI KENDİ RİSKİ VE SİZ, TÜM BİLGİLER SİZE GÖNDER VEYA GÜVENLİ OLMAYABİLİR Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN KULLANMANIZLA SIRASINDA ALMAK VE İZİNSİZ TARAFLARIN ile durdurulan KABUL EDİYORSUNUZ. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİ VE “MEVCUT” “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. Kısıtlayabilir veya Etfal işitme cihazları WEB SİTE VEYA HERHANGİ BİR ZAMANDA HERHANGİ ÖZELLİK veya bir kısmının ERİŞİMİNİZİ sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, Etfal işitme cihazları AÇIKÇA DAHİL ANCAK BİR AMACA YETERLİ KALİTE, TİCARİ VE / VEYA UYGUNLUK HERHANGİ BİR ÖRTÜLÜ ŞARTLARI SINIRLI DEĞİLDİR HERHANGİ BİR TÜM GARANTİLERİ; Etfal işitme cihazları İNTERNET SİTESİNDE MALZEMELER OLMAYAN ihlalinde bulunduklarına HERHANGİ GARANTİ; BİR PERFORMANS DERSİNDEN VEYA DAHİL OLDUĞU DERSLERDEN KABUL EDİLEN ŞARTLAR; VE / VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNE ERİŞİM EDİLEN HERHANGİ BİR GARANTİ, Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN GÜVENLİ OLACAĞINI, Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN VEYA SUNULAN SUNUCUSUNUN VİRÜS BEDEN OLACAĞINI VEYA BİLGİ OLACAĞINI VEYA BU BİLGİLERİN OLACAĞINI GARANTİ ETMEKTEDİR. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDE, TAMAMLANACAK, DOĞRU, ADEQUATE, FAYDALI, GÜVENİLİR VEYA ZAMAN OLACAK. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİ HALİNDE, KENDİ KENDİNİZİ VE RİSKİNİZİ YAPTIRIYORSUNUZ. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA VERİ KAYBINDAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SORUMLU OLACAKSINIZ. Etfal işitme cihazları’DAN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN ARACILIĞINIZ VEYA SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN VEYA SUNULAN SUNUCUSUNUN VİRÜS BEDAVA OLMADIĞINI VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDE BİLGİLERİN TAMAMLANACAĞINI, DOĞRU, YETERLİ, FAYDALI, GÜVENİLİR VEYA ZAMAN OLACAĞINI KABUL ETMEKTEDİR. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİ HALİNDE, KENDİ KENDİNİZİ VE RİSKİNİZİ YAPTIRIYORSUNUZ. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA VERİ KAYBINDAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SORUMLU OLACAKSINIZ. Etfal işitme cihazları’DAN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN ARACILIĞINIZ VEYA SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN VEYA SUNULAN SUNUCUSUNUN VİRÜS BEDAVA OLMADIĞINI VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDE BİLGİLERİN TAMAMLANACAĞINI, DOĞRU, YETERLİ, FAYDALI, GÜVENİLİR VEYA ZAMAN OLACAĞINI KABUL ETMEKTEDİR. Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİ HALİNDE, KENDİ KENDİNİZİ VE RİSKİNİZİ YAPTIRIYORSUNUZ. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA VERİ KAYBINDAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SORUMLU OLACAKSINIZ. Etfal işitme cihazları’DAN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN ARACILIĞINIZ VEYA SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. KENDİSİNİZE KARŞILAŞTIRMA VE RİSKLERİNİZDE YAPIYORUZ. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA VERİ KAYBINDAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SORUMLU OLACAKSINIZ. Etfal işitme cihazları’DAN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN ARACILIĞINIZ VEYA SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ. KENDİSİNİZE KARŞILAŞTIRMA VE RİSKLERİNİZDE YAPIYORUZ. BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA HERHANGİ BİR MALZEMENİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA VERİ KAYBINDAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN SORUMLU OLACAKSINIZ. Etfal işitme cihazları’DAN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNDEN ARACILIĞINIZ VEYA SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

9. SORUMLULUK SINIRLAMASI
UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, SİVANTOS WEB SİTESİNDEN VEYA HERHANGİ BİR KULLANIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TÜRÜN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÜZERİNDEN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, SORUMLU OLMAYACAKTIR. VEYA HERHANGİ BİR SİTE VEYA BAĞLANTILI KAYNAK Etfal işitme cihazları WEB SİTESİ, BELİRTİLEN VEYA Etfal işitme cihazları WEB SİTESİ ÜZERİNDEN eRİŞİLEN VEYA İÇİN SINIRLAMA OLMAKSIZIN KULLANIM VEYA KARŞIDAN VEYA DAHİL HERHANGİ MALZEMELER, BİLGİLER, ÜRÜNLER VE HİZMET, ERİŞİMİNİZDEN, İÇİN , Etfal işitme cihazları AÇIKÇA SÖZ KONUSU HASAR OLASILIĞI OLSA DAHİ HERHANGİ BİR KAR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, KAYBEDİLEN TASARRUF VEYA VEYA TÜZEL KAYBI,. SORUMLULUK BU TUTULMASI VE FERAGAT SÖZLEŞME, GARANTİ, TAZMİNAT VEYA BAŞKA BİR YASAL teorilerine bağlı, TÜM DAVA NEDENLERİ İÇİN GEÇERLİ OLUR. ÖZELLİKLE BEYAN VE Etfal işitme cihazları Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN HERHANGİ BİR KULLANICI HERHANGİ iftira, saldırgan veya yasa dışı DAVRANIŞ SORUMLU DEĞİLDİR KABUL ETMİŞ. Etfal işitme cihazları İLE Yukarıdaki istemlerin herhangi VEYA HERHANGİ ANLAŞMAZLIĞI İÇİN YEGANE TELAFİ Etfal işitme cihazları WEB SİTESİNİN kullanmaya son verebilir IS VE (EYLEM herhangi Neden DOĞAN VEYA BİR İÇİNDE başlamalıdır Etfal işitme cihazları WEB SİTE İLE İLGİLİ OLDUĞUNU 1 KABUL EYLEM EYLEMLERİNİN NEDENİ YA DA YABANCI MADDENİN NEDEN OLDUĞUNDAN SONRA YANGIN YETKİLİDİR.

Bu Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir şey, ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma ya da dolandırıcılık veya hileli beyannamemiz ya da yürürlükte olan ya da yürürlükte olan yasalarla sınırlanamayan herhangi bir diğer yükümlülükten kaynaklanan yükümlülüklerimizi sınırlandırmaz ya da bunlarla sınırlı değildir.

Size herhangi bir mal temin etmemizin sonucu olarak ortaya çıkan sorumluluk için farklı sınırlamalar ve sorumluluklar hariç tutulur. Bu tür tedariği yöneten şartlar ve koşullar, Etfal işitme cihazları Web Sitesinin ilgili bölümünde ayrı olarak belirtilecek ve bu Kullanım Koşulları üzerinde geçerli olacaktır.

10. İhracat Kontrol Yönetmeliğine Uygunluk
10.1. Kullanıcı, Etfal işitme cihazları tarafından sağlanan bilgileri, yazılımı ve / veya belgeleri üçüncü bir tarafa aktarırsa, Kullanıcı yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası (yeniden) ihracat kontrol düzenlemelerine uymak zorundadır. Böyle bir devir durumunda, Kullanıcı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur Cumhuriyeti ve / veya Birleşmiş Milletler’in (yeniden) ihracat kontrol düzenlemelerine uymak zorundadır. .

10.2. Herhangi bir üçüncü tarafa bu tür bir transfer yapılmadan önce, Kullanıcı aşağıdakiler gibi uygun önlemleri özellikle kontrol edip garanti edecektir:

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ve / veya başka herhangi bir uygulanabilir ulusal veya uluslararası tarafından uygulanan herhangi bir ambargo ihlali olmayacaktır. ) Etfal işitme cihazları tarafından sağlanan bilgi, yazılım ve dokümantasyonla bağlantılı olarak bu tür bir aktarma yoluyla ya da diğer ekonomik kaynakların sağlanması yoluyla ihracat kontrol yönetmelikleri, aynı zamanda iç işlerin sınırlamaları ve bu ambargoları atlamanın yasakları dikkate alınarak;
Etfal işitme cihazları tarafından sağlanan bu tür bilgi, yazılım ve belgeler, gerekli izin verilmedikçe, bu tür kullanımlar yasağa veya yetkiye tabi tutulduğu takdirde, silahlar, nükleer teknoloji veya silahlarla bağlantılı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır; ve
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, burada listelenen kuruluşlar, kişiler ve kuruluşlarla yapılan işlemlere ilişkin olarak, ilgili tüm Onaylanmış Taraf Listelerinin düzenlemeleri dikkate alınır.
10.3. Yetkili makamların veya Etfal işitme cihazları’un ihracat kontrol kontrolleri yapabilmeleri için gerekli olması halinde, Kullanıcı, Etfal işitme cihazları’un talebi üzerine, son kullanıcı, belirli bir varış yeri ve belirli bir kullanım amacı ile bilgi, yazılım ve dokümantasyon ile ilgili tüm bilgileri derhal Etfal işitme cihazları’a sağlayacaktır. Etfal işitme cihazları tarafından sağlanan ve mevcut ihracat kontrol kısıtlamaları.

10.4. Kullanıcı, Kullanıcı tarafından ihracat kontrol düzenlemelerine uyulmamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir talep, işlem, işlem, para, zarar, maliyet ve zararlardan zarar görmeden Etfal işitme cihazları’u tazmin eder ve elinde tutar ve Kullanıcı Etfal işitme cihazları’u tazmin edecektir. Bu tür bir uygunsuzluk, Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanmadığı sürece, bunlardan kaynaklanan tüm kayıp ve harcamalar. Bu hüküm ispat yükünde bir değişiklik anlamına gelmez.

10.5. Etfal işitme cihazları’un bir sözleşmeyi yerine getirme yükümlülüğü, ulusal ve uluslararası dış ticaret ve gümrük gerekliliklerinden veya herhangi bir ambargo veya diğer yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir engelle yerine getirilmesinin önlenmesi şartına tabidir.

11. Veri Gizliliği Koruması
Toplama, Kullanıcının kişisel olarak tanımlanabilir verilerin kullanımı ve işlenmesi sırasında, Etfal işitme cihazları, veri gizliliği korumasına ve Etfal işitme cihazları Web Sitesinde bulunan Etfal işitme cihazları Web Sitesi Veri Koruma Gizlilik Politikasına uygun olarak geçerli yasalara uyacaktır.

12. Tamamlayıcı Anlaşmalar, Yetkili Mahkeme, Geçerli Yasa
12.1. Bu Kullanım Koşulları tarafından yönetilecek ve bu Kullanım Koşulları ya da konularına ilişkin ya da bunlarla bağlantılı tüm anlaşmazlıklar, Singapur yasalarına göre, yasalar çatışması kurallarının hariç tutulmasına kadar çözülecektir. 11 Nisan 1980 tarihli Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin uygulanması hariç tutulmuştur.

12.2. Bu Kullanım Koşullarının hiçbiri, bu Kullanım Koşullarına taraf olmayan bir kişi tarafından Singapur Sözleşmeleri (Üçüncü Şahısların Hakları) (Cap 53B) Yasası kapsamında icra edilemez.

12.3. Singapur mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde rıza gösterdiniz. Etfal işitme cihazları, uygun görürse, ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemelerinde dava açma hakkını saklı tutar. Etfal işitme cihazları Web Sitesine dünyanın diğer bölgelerinden erişebileceğinizi biliyoruz ve bu erişimi engelleyemiyoruz. Etfal işitme cihazları Web Sitesindeki herhangi bir materyal, Etfal işitme cihazları Web Sitesine girdiğiniz yerin kanunlarına aykırı ise, Etfal işitme cihazları Web Sitesini kullanmamanızı rica ederiz.

12.4. Etfal işitme cihazları İnternet Sitesinin ayrı sayfaları Etfal işitme cihazları Pte. Tarafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Ltd. ve / veya bağlı kuruluşları. Sayfalar, sorumlu şirketin kendi işyerinin bulunduğu ülkede geçerli olan yasalara uygundur. Etfal işitme cihazları, Etfal işitme cihazları Web Sitesindeki bilgi, yazılım ve / veya belgelerin bu ülke dışındaki yerlerde görüntülenmesi veya indirilmesi için uygun veya müsait olduğunu gösteren hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Kullanıcılar Etfal işitme cihazları Web Sitesine bu ülkenin dışından erişiyorlarsa, yürürlükteki tüm yerel yasalara uymaktan sadece kendileri sorumludurlar. Etfal işitme cihazları Web Sitesi bilgilerine, yazılımlarına ve / veya belgelerine erişim, bu tür içeriklerin yasa dışı olduğu ülkelerden yasaktır. Bu durumda ve Kullanıcı Etfal işitme cihazları ile iş yapmak istediğinde,

12.5. Etfal işitme cihazları’un bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hakkını veya hükmünü yerine getirmemesi veya yürürlüğe koymaması, bu haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün, bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz sayılması halinde, mahkemenin, hükmün hükümlerinde yansıtıldığı gibi, tarafların niyetlerini etkilemek için çaba göstermesi ve bu Şartların diğer hükümlerinin uygulanması konusunda hemfikir olursunuz. Kullanım tam güçte ve etkide kalır.